©ServicevoorPC Disclaimer Algemene voorwaarden KVK ….
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Home Service voor PC Webdesign en Onderhoud Curcussen Portfolio Contact


Algemene voorwaarden

Service voor PC

Tel: 06
Bankrekeningnr:

KvK: Momenteel zijn wij nog niet als bedrijf actief, zodra inschrijving is voltooid zal ons kvk hier vermeld worden!


Algemeen


Indien u ons om een dienst vraagt, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, die door u en Servicevoorpc.nl worden aangegaan.  
Het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen.

Deze website is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, evenwel kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid op volledigheid van de informatie: wij aanvaarden dan ook enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook , die het gevolg is van de handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie. Al onze producten zijn met de hand vervaardigd. De kleuren en afmetingen van de goederen, die u op de website ziet, kunnen daardoor afwijken. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde afbeeldingen. Ze dienen slechts ter illustratie.


Diensten


Na het plaatsen van uw vraag/probleem per e-mail, ontvangt u binnen 24 uur een orderbevestiging per e-mail, waarin  is vermeld het  verwachte duur van afhandeling of wanneer wij tijd hebben om u te bezoeken.


Uitvoering reparatie service voor pc

Nadat u contact met Service voor PC hebt opgenomen voor uitvoering van één van onze Diensten voor reparatie service voor pc, dan  komen wij bij u langs om dit met u te bespreken. Het gevolg is dat wij overgaan tot een Diagnose/onderzoek, waarna de oorzaak met een reparatie zal worden verholpen, nadat u een offerte van ons heeft ontvangen en heeft goedgekeurd.
Mochten wij de oorzaak niet kunnen vaststellen of kunnen verhelpen, dan betaald u alleen de Diagnose/onderzoek kosten.
Bij overgaan tot reparatie komen deze kosten weer te vervallen op factuur.

* Bij nieuwe klanten hebben wij een “verplicht intake” gesprek om u en uw product beter te leren kennen. Dit gesprek heeft als doel om vermijdbare kosten in de toekomst te kunnen uitsluiten en tevens het reparatie proces te versnellen. Uw en onze bevindingen nemen wij op in een gratis Servicerapport van Service voor PC, deze zal na uitvoering van reparatie aan u  digitaal aan u worden overhandigd.

Voor vragen kun u ons altijd vrijblijvend contacten.


Uitvoering webdesign service voor pc

Nadat u contact met Service voor PC hebt opgenomen voor uitvoering van één van onze Diensten voor webdesign service voor pc, dan komen wij bij u langs om dit met u te bespreken. Het gevolg is dat wij overgaan tot uitvoering van uw wensen, nadat u een offerte van ons heeft ontvangen en heeft goedgekeurd.

Zodra wij al de benodigdheden, zoals content(tekst, afbeeldingen etc.) per mail hebben ontvangen gaan wij over tot het realiseren van onze diensten op webdesign gebied. Tussentijds betrekken wij  u in de gemaakte vorderingen van uw website in aanbouw.

Wanneer uw website bijna klaar is komen wij nog eens bij u langs om alles nogmaals door te nemen, om kleine aanpassingen voor de uiteindelijke overdracht te kunnen bespreken. Mocht hieruit blijken dat alles naar wens is uitgevoerd, dan zullen wij uw website online zetten of  overhandigen zodat u dit zelf kunt uitvoeren.

Wij adviseren om gebruik te maken van ons onderhoudscontract, zodat wij uw website in ons beheer/onderhoud kunnen houden en latere aanpassingen voor u te kunnen uitvoeren.

Voor vragen kun u ons altijd vrijblijvend contacten.

Prijzen en betaling


De vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW  en onder voorbehoud van eventuele tikfouten en prijswijzigingen. De betaling van het totale factuurbedrag, dient gepast of direct via Internetbankieren bijgeschreven te worden. Indien u niet aan uw betalingsverplichting kunt voldoen, dient u dit vooraf aan ons kenbaar te maken.


Neemt u ten aller tijde vrijblijvend contact met ons op via onze contactpagina.


Privacy en veiligheid


Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van de order en zullen nooit worden verkocht of op een andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld.

Alleen voor betalingstransacties en *verzending van de goederen.

*  Indien aangebod op website van bij producten bij online verkoop t.b.v. Computers, Laptops en Tablets


NB. Onze voorwaarden zijn nog in bewerking, vraag erna indien u onduidelijkheden ziet