©ServicevoorPC Disclaimer Algemene voorwaarden KVK ….
Share on Facebook
Share on Twitter
Share via e-mail
Home Service voor PC Webdesign en Onderhoud Curcussen Portfolio Contact


DISCLAIMER


Algemeen


Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.


Servicevoorpc.nl besteedt veel aandacht aan zijn website. Toch is het mogelijk dat de informatie, die wordt gepubliceerd niet volledig of onjuist is. Hoewel servicevoorpc.nl zijn best doet alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defect's of andere beschadigde consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.


Uitsluiting van aansprakelijkheid


Service voor PC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden producten.


Beschikbaarheid


Wij blijven trachten deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen  enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.  

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen op ieder door ons gewenst moment  met onmiddellijke ingang en zonder enig kennisgeving worden aangebracht.


Privacy


Alle gegevens die door www.servicevoorpc.nl worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden bewaard   en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan servicevoorpc.nl geeft, zal met de grootst mogelijke zorg worden behandeld.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten


Het auteursrecht op deze website berust bij servicevoorpc.nl.
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door servicevoorpc.nl .